Zaścianek

Zagroda
1
O zagrodzie

Gospodarstwo rolne prowadzone od 1974 roku.

W gospodarstwie mieszkają trzej synowie.

Gospodarze

Janina Szymanowska

Oferta
  • Klepanie kosy
  • Koszenie ręczne trawy
  • Rąbanie drewna
  • Rzut butelką do celu