Warsztaty głagolicowe

PRZESŁANIE ODDAWANIA CZCI SŁOWU PISANEMU, ORAZ MÓWIONEMU, ZAMKNIĘTEMU W LITERACH GŁAGOLICOWYCH, JAKO MATERIALIZACJI ZAMIARU BOŻEGO

ROMAN ZMORSKI

„NA SŁOWIAŃSKIEJ GÓRY SZCZYCIE

POD JASNEJ NADZIEI GWIAZDĄ

ZAPISUJĘ WRÓZBY SŁOWA

WRÓCI – WRÓCI

W STARE GNIAZDO

STARE PRAWO STARA MOWA

I NATCHNIONE SŁOWIAN ŻYCIE”

                      ZADANIE GŁAGOLICY

      Zapis głagolicowy jest stałym przesłaniem medytacyjnym, spełniającym rolę stałego zwracania się do Niebios, który możemy porównać do modlitwy czystej, szczerej, wzniosłej w intencjach, uformowanej według ładu i porządku kosmicznego. Ładu Kosmosu, ładu przeznaczenia i drzemiącej w ukryciu tęsknoty za utraconym najwyższym dobrem i szczęściem człowieka.

Z drugiej strony są delikatnym powiewem ze źródła sił kosmosu, wszechmocy Bożej, prastarym Duchem , zamierzonego i celowego rozwoju ludzkości. Są one także strumieniem światła Boskości wypełniającym otaczającą nas przestrzeń, owym cieniem wszechobecności Bożej

CEL WARSZTATÓW

Pobudzenie mocy sprawczej, mocy rzeczywistego tworzenia doskonałego dla życia ludzkiego pola morfogenetycznego w oparciu o alfabet głagolicowy. Po Sławiańsku nazywany KARAKTEREM .

Program warsztatów:

– co to jest głagolica? Słowiański system piśmienniczy

– wymowa liter

– pisanie i objaśnienie liter – bukw głagolicowych

– przesłanie, symbolika i wartość liczbowa poszczególnych znaków

Czas warsztatów 2-4h. Termin: sobota

Program dla warsztatów dwudniowych, stopnia podstawowego.

Dzień pierwszy

   9:00                         Zakwaterowanie.

10:00 – 11:00             1. Rys historyczny i związki z innymi alfabetami.

1.a   Krótki film o sile radiestezyjnej głagolicy.

1.b Treść mitu o stworzeniu świata zawarta w znaczeniu kolejnych liter-rezów głagolicowych.

11:00 – 13:00                         2. Obrazowanie – wyjaśnienie znaczenia liter-rezów ich brzmienia i nazw w języku starosłowiańskim z podaniem wartości liczbowej.

13:00 – 14:00             Przerwa obiadowa.

14:00 – 17:00                         3. Pisanie-skrybanie rezów-liter głagolicy okrągłej z początkami kaligrafii, najważniejszej ze sztuk.

17:00 – 18:00             4. Podsumowanie dnia, dyskusja.

18:30                                      Kolacja.

Kontakt w sprawie warsztatów:

Wiktor Urbańczyk

603256720

ard-ri@o2.pl