Wizja rozwoju

 • Osada ludzi młodych duchem i ciałem, niezależnie od wieku
 • Harmonia, dobre relacje sąsiedzkie i wzajemne wsparcie
 • Propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, spotkania, warsztaty edukacyjne
 • Spędzanie aktywnie i twórczo wolnego czasu
 • Bogaty program Centrum kulturalnego i rekreacyjnego, od pysznych pierogów po teatr
 • Kultywowanie prastarych tradycji i zwyczajów
 • Własne stroje regionalne, flagi, herby, pieśni, tańce, potrawy, architektura
 • Rozbudowana infrastruktura – rynek, gospoda, kościół, świetlica, basen, plac zabaw, galerie, ogrody, parki, jeziora
 • Punkty widokowe, oznakowane piękne szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze
 • Aktywna, inspirująca rola mieszkańców podnosząca świadomość regionu ekologicznych zasobów terenu, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia
 • Osada integrująca dotychczasowe odkrycia ludzkości z tradycyjnymi ekologicznymi sposobami życia
 • Firmy rodzinne, usługowe i rzemieślnicze, warsztaty produkujące unikaty
 • Duża niezależność w produkcji żywności
 • Niezależność ekonomiczna
 • Piękne ekologiczne i niepowtarzalne domy oraz zagospodarowane tereny wokół
 • Naturalne źródła pozyskiwania energii
 • Ekologiczne oczyszczalnie, świadoma segregacja i utylizacja odpadów
 • Naturalne nawierzchnie